Admitere - Masterat de Etică și Metodologia Cercetării în Medicină

Admitere - Masterat de Etică și Metodologia Cercetării în Medicină

 

Programul de master în Etică și Metodologia Cercetării în Medicină este organizat în parteneriat direct cu un program similar al Icahn School of Medicine at Mount Sinai, din New York, S.U.A.

Anul universitar 2022-2023 va fi ultimul în care câte 5 masteranzi din fiecare an de studiu vor beneficia de burse pentru acoperirea integrală a taxelor de studii, în cadrul unui proiect câștigat și finanțat prin grant Fogarty al U.S. National Institutes of Health.

Formarea continuă a cadrelor didactice (prin programe de formare în bioetică și etica cercetării medicale, urmate în cadrul unor universități din S.U.A., Italia, Olanda, Norvegia) reprezintă o prioritate în organizarea acestui program de studii.

 

ADRESABILITATEA PROGRAMULUI DE STUDII:

Programul se adresează absolvenţilor unor programe de 3-6 ani ai Facultăţilor de Medicină, Medicină Dentară, Medicină Veterinară, Farmacie, Sănătate Publică, Psihologie, Biologie, Chimie/Biochimie, Drept, Filosofie, sau a altor specializări conexe, și care doresc să urmeze o carieră în domeniul cercetării medicale sau în cel al evaluării și consilierii etice în practica și cercetarea medicală.


Masteratul se adresează în aceeași măsură și profesioniştilor care activează deja în domeniul cercetării sau al practicii medicale şi care doresc o specializare suplimentară în domeniul eticii clinice și al metodelor de proiectare și derulare a studiilor medicale.

 

CALIFICAREA OBŢINUTĂ LA ABSOLVIREA STUDIILOR:EMCM

Denumirea calificării şi titlul acordat după promovarea examenului de finalizare a studiilor: 

SPECIALIST ÎN ETICĂ ȘI METODOLOGIA CERCETĂRII ÎN MEDICINĂ, MASTER  (SPECIALIST IN ETHICS AND RESEARCH METHODOLOGY IN MEDICINE, MASTER OF SCIENCE)

 

Programul de studii asigură armonizarea pregătirii profesionale a specialiştilor români cu cea din Uniunea Europeană şi are ca obiectiv formarea de profesionişti care vor putea practica pe piaţa muncii ocupaţiile menționate mai jos, în funcție de studiile de licență absolvite:

 • expert medic (COR 221104), consilier medic (COR 221103) - pentru licențiați în medicină, medicină dentară, medicină veterinară;
 • asistent de cercetare în medicina generală (COR 221110) - pentru licențiați în medicină, stomatologie, farmacie, sănătate publică, psihologie, asistență medicală generală, tehnici de radiologie și imagistică, fiziokinetoterapie, biologie, chimie/biochimie, drept, filosofie, sau alte specializări conexe.

 

CORELAŢIA CU CERINŢELE PIEŢEI MUNCII:

Numărul în continuă creștere al proiectelor de cercetare derulate în diferite instituții de cercetare medicală necesită atât o formare aprofundată din punct de vedere științific și etic a membrilor echipelor de cercetare, cât și o calificare la standarde internaționale a unui număr din ce în ce mai mare de specialiști necesari pentru participarea în comitete de etica cercetării, structuri obligatorii în funcționarea instituțiilor de cercetare medicală din Uniunea Europeană, SUA, și în general, la nivel internațional.

De asemenea, cerințele societății actuale și dezideratul Uniunii Europene de ameliorare continuă a calității serviciilor medicale necesită calificarea în următorii ani a unui număr suficient de specialiști care să poată participa cu succes în comitetele de etică clinică organizate la nivelul fiecărui spital.

 

DURATA STUDIILOR: 4 semestre, 120 credite ECTS - PLANUL DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 

ETAPELE ADMITERII ÎN PROGRAMUL DE STUDII:

1. Trimiterea unei scurte scrisori de intenție privind urmarea acestui program de studii până în data de 10 septembrie 2022 pe adresa

2. Înscrierea pentru admitere - la Decanatul Facultății de Medicină, în 23, 24, 26 și 27 septembrie 2022, conform informațiilor publicate pe site-ul Universității

3. Examenul de admitere va avea loc în data de 28 septembrie 2022, ora 12:00, la sediul Disciplinei de Informatică Medicală și Biostatistică, str. Louis Pasteur nr. 6, Cluj-Napoca.

 

DOSARUL DE ÎNSCRIERE:

 • Documentele specificate pe site-ul UMFIH (curriculum vitae, diplome, foi matricole, acord GDPR, certificat de naștere, etc.)
 • Scrisoare de motivație privind urmarea acestui program de master (1 pagină)
 • Certificat de competență lingvistică, limba engleză (sau declarație personală privind nivelul de cunoaștere al acestei limbi)
 • Listă de lucrări publicate / congrese la care a participat cu prezentări orale sau poster (dacă este cazul)

 

METODOLOGIA DE ADMITERE:

 • Examen de admitere – proba poate include și întrebări într-o limbă de circulație internațională
 • Evaluarea dosarului

Media minimă de admitere la studii de masterat este 6,00.

  

PONDEREA PROBELOR, MODUL DE CLASIFICARE A CANDIDAȚILOR:

 • Examenul de admitere 60%
 • Scrisoarea de motivație 40%
 • Mediile obținute în timpul facultății, cunoașterea limbii engleze, activitatea știinţifică 20%

 

TEMATICA PENTRU PROBA DE ADMITERE:

 1. Principii etice fundamentale în cercetarea medicală
 2. Metoda științifică
 3. Etapele cercetării
 4. Formularea întrebării de cercetare

 

BIBLIOGRAFIA PENTRU PROBA DE ADMITERE:

Drugan T et al. Metodologia Cercetării Științifice Medicale. Cluj-Napoca: Ed. Medicală Universitară Iuliu Hațieganu; 2017.