Laboratoare

Laboratoare

Studenții trebuie să parcurgă integral aceste lucrări în perioada programată pentru modulul de MCS. Datorită supraîncărcării activității didactice nu putem să asigurăm recuperarea în afara acestei perioade.
Fiecare laborator va avea atașat câte un chestionar în Microsoft Forms prin care se vor evalua înțelegerea noțiunilor de la laborator și activitatea depusă.

Pentru indicații de rezolvare puteți accesa suplimetar fișierele Indicații și Interpretări

Legături utile 2-way Contingency Table Analysis - OpenEpi 2x2 Table Statistics