Laborator 10 - Sinteză statistică descriptivă

Scenariu

S-a realizat un studiu pentru a compara efectele a două medicamente antihipertensive (irbesartan şi respectiv nebivolol) asupra tensiunii arteriale sistolice (TAS mmHg), tensiunii arteriale diastolice (TAD mmHg), indicelui de masa ventriculară stângă (LVMI) şi hipertrofiei ventriculare stângi (LVH) la subiecţi cu hipertensiune arterială. De asemenea s-au colectat următoarele date: vârsta (ani), genul (1=M, 2=F), fumător (1=da, 0=nu), obezitate (1=da, 0=nu). Datele colectate sunt în fişierul DB_HTA_1.xlsx.

Cerinţe:

  • Există corelaţie între valorile TAS şi valorile LVMI? Rezolvaţi prin metoda grafică şi calculaţi coeficientul de corelaţie Pearson.
  • Interpretaţi coeficientul de corelaţie Pearson r după regulile lui Colton:

[Colton T. Statistics in Medicine. Little Brown and Company, New York, NY 1974]:

r Ì [-0,25 ; +0,25] → Nu există asociere spre asociere slabă

r Ì (0,25 ; +0,50] È (-0,25 ; -0,50] → Asociere acceptabilă

r Ì (0,50 ; +0,75] È (-0,50 ; -0,75] → Asociere moderată sau bună

r Ì (0,75 ; +1] È (-0,75 ; -1] → Asociere foarte bună

  • Care este frecvenţa relativă a obezităţii printre pacienţii de gen feminin?
  • Reprezentaţi grafic distribuţia fumatului.
  • Calculaţi parametrii statisticii descriptive (media aritmetică, deviaţia standard, mediana, minim şi maxim) pentru variabilele TAS şi TAD.

Citit 622 ori