Laborator 05 - Tabele în Excel

Introduceți următoarele date în Microsoft Excel:

tabelEx

Semnificațiile abrevierilor folosite în tabelul de mai sus sunt după cum urmează: RC = numărul de bătăi cardiace pe unitatea de timp, de obicei pe minut; PAS = presiunea arterială sistolică (presiunea sângelui în artere în timpul contacției mușchiului cardiac), PAD = presiunea arterială diastolică (presiunea sângelui în perioada de relaxare a mușchiului cardiac)

Pentru fiecare pacient calculați valoarea PAM1 utilizând formula PAM1 = PAD+1/3*(PAS-PAD). PAM1 reprezintă presiunea de perfuzie la nivelul organelor şi are valori normale cuprinse între 70 şi 110 mmHg.

Dacă vârsta pacientului este peste 70 de ani, acesta are nevoie de îngrijire specială. Precizați acest lucru pentru fiecare pacient.

Calculați pentru fiecare pacient costul spitalizării, cost definit ca produsul dintre numărul de zile de spitalizare și costul per zi. Calculați, de asemenea, costul total pentru întreg eșantionul. 

Citit 337 ori