Personal

Personal

Șef de disciplină: Conf. Dr. Tudor Drugan
Adresă: Str. Pasteur, Nr. 6
Telefon: 0750774501
E-mail:
Site: http:// www.info.umfcluj.ro

Disciplina de Informatică Medicală şi Biostatistică oferă studenţilor Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu", Cluj-Napoca, pregătire academică în domeniul informaticii medicale şi biostatisticii, precum şi în domeniul metodologiei cercetării ştiinţifice medicale.

Oferta didactică este la nivel universitar şi postuniversitar în procesul de educaţie medicală continuă (cursuri postuniversitare, masterat, doctorat).

Direcţii de cercetare

 • Biostatistică, biometrică, cercetări operaţionale şi optimizare (coordonator Prof. Dr. Stefan Tigan)
 • Metodologia cercetării ştiinţifice medicale, tehnologii informatice pentru învăţământul medical la distanţă (coordonator Prof. dr. Andrei Achimaș)
 • Aplicaţii multimedia şi bioinformatică (coordonator Conf.dr. Tudor Drugan)

 

Lista alfabetică a colectivului:

Biostatistică: titular al cursului de Informatică Medicală şi Biostatistică la Facultatea de Medicină a UMF Cluj, prim autor sau coautor la 14 cărţi sau cursuri universitare despre biostatistică, numeroase articole pentru care a asigurat partea de analiza statistică, aplicaţii de analiză statistică în cercetarea medicală în cadrul proiectelor: Dezvoltarea unui sistem biologic pentru întelegerea modelelor moleculare implicate în cancerul de prostată (PC-DC/2662/MEC/UEFISCSU), Potenţialul perturbator endocrin in vitro şi in vivo al unor antioxidanţi şi conservanţi în caz de expunere individuală sau în amestec (TE_2012-3-0157), Modelarea statistică a prceselor biologice

Bioinformatică: coordonator al Masteratului de Biostatistică şi Bioinformatică la UMF Cluj, numeroase articole pe această temă, coordonare timp de trei ani a proiectului european Socrates IP: Bioinformatics and Genome Based Medicine,

Învăţământ asistat de calculator în medicină: stagii de formare la universităţi de prestigiu din Europa, participare şi coordonare de proiecte internaţionale pe această temă Tempus Computer Aided Learning in Medicine, Socrates IP Telemedicine and Distance Learning, Socrates CDA Master Degree in Medical Informatics.

Informatică Medicală: realizarea de aplicaţii de informatică medicală, participarea ca şi director sau membru în colectivul de cercetare în proiecte ca: PN II, D1-1-019/18.09.2007 "SIMIMED, Sistem integrat de management a informaţiilor medicale utilizând standardul HL7", PN II, 11-003/2007 "CRONIS Sistem decizional bazat pe tehnici de tip multi-agent pentru generarea, optimizarea si managementul registrelor nationale de boli cronice netransmisibile".

Metodologia Cercetării Științifice Medicale: titular al cursului de MCS la anul II la Facultatea de Medicină, UMF Cluj-Napoca

Additional Info

 • Functie Șeful disciplinei
 • Grad didactic Profesor
 • Telefon 0264- 597256 int 2501
 • Adresă email

Sorana D. Bolboacă a absolvit în 1998 Facultatea de Medicină Generală - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Masterul în Informatică Medicală şi Biostatistică în anul 2001 şi a obţinut titlul de doctor în Medicină în anul 2006 realizând stagiul de doctoratură în cadrul Departamentului de Informatică Medicală şi Biostatistică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.
Sorana D. Bolboacă este în prezent conferențiar în cadrul Disciplinei de Informatică Medicală şi Biostatistică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca şi predă Informatică şi Statistică Medicală şi respectiv Metodologia Cercetării Medicale. Principalele sale interese de cercetare aparţin domeniilor: metode statistice, cu accent pe analiza univariată şi multivariată a fenomenelor medicale, studii de tip diagnostic, analiza asocierilor, metode statistice asociate studiilor genetice, şi intervalele de încredere pentru parametrii statistici; modelarea in silico, cu accent pe exprimarea efectului terapeutic ca funcţie a structurii chimice, farmaceutică; și educaţia, formarea şi evaluarea în statistica medicală.

Additional Info

 • Grad didactic Profesor
 • Telefon 0264-406797 int: 2506
 • Adresă email

Daniel Leucuța (MD, MSc, PhD) este șef de lucrări la catedra de Informatică Medicală și Biostatistică, unde predă Informatică Medicală și Biostatistică, respectiv Metodologia Cercetării Științifice Medicale la secția română și liniile engleză și franceză. Domeniile de activitate:
- Statistică medicală: teste statistice parametrice/neparametrice (inclusiv teste de permutație, bootstraping), regresii (simple, multiple, lineare, logistice, multinominale, ordinale, Cox, model linear generalizat, Poisson, invers binomiale, modele lineare mixte), analiză de supraviețuire, indicatori statistici medicali, biostatistică în studii de genetică... . Analize în: R envinronment for statistics and graphics (şi R Commander, SciViews, Tinn-R, R Studio), Statistica, SPSS, EpiInfo, Microsoft Excel – Data Analysis. Lucrul cu scripturi în SPSS și R.
- Informatică : programare: PHP, MySQL, HTML, XML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery/UI, R (S), Access, respectiv în trecut: BASIC, Pascal, Delphi, C++, dBASE, FoxBASE, Perl. Operare pe: Mac OS; DOS; Windows 95 - 7; Linux Debian text şi grafic, Linux Ubuntu.
- Metodologia cercetării: cercetarea cantitativă: studii descriptive, analitice (factori de risc, diagnostic (faza I, II, III), terapeutice, chestionare/sondaje), studii calitative (prin tehnica interviului, analiză de text).

Additional Info

 • Grad didactic Șef lucrări
 • Telefon 00 40 264 431697
 • Adresă email

Şef Lucrări din anul 2009, titular al cursului de Informatică medicală pentru specializările Asistenţă medicală generală şi Profil Medical.

Additional Info

 • Grad didactic Șef lucrări
 • Telefon 0374834502
 • Adresă email

Doctor în ştiinte din anul 2008, titularul cursului Metodologia Cercetării Ştiinţifice Medicale la Facultatea de Medicină Dentară

Additional Info

 • Grad didactic Șef lucrări
 • Telefon 0374834502
 • Adresă email

Activitate didactică: cursuri si lucrări practice de Informatică medicală şi biostatistică si Metodologia Cercetării Știinţifice la Facultatea de Medicină și facultatea de Medicină Dentară, secţia română şi engleză.
Domenii de interes: metode statistice, baze de date distribuite, baze de date medicale, metode de decizie multicriterială cu aplicaţii în medicină.
Diplome: Doctor în informatică, Master în baze de date distribuite, Master in bioinformatică, Licenţă în informatică, Facultatea de Matematică şi Informatică
Experienţă anterioară: analist programator la Yonder IT Solution (Nethrom).

Additional Info

 • Grad didactic Șef lucrări
 • Adresă email

Medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială

Activitate de predare: cursuri și lucrări practice de metodologia cercetării științifice medicale pentru studenţii facultăților de medicină generală și medicină dentară (secţiile română, engleză și franceză), precum și pentru masteranzi și doctoranzi.

Teme de interes în cercetare: anomaliile dento-maxilare, estetica dentară, boli micotice și parazitare, radiații electromagnetice de uz medical, etica cercetării.

Additional Info

 • Grad didactic Conferenţiar
 • Adresă email

Cosmina –Ioana Bondor predă la secţiile romănă și engleză ale Facultăţii de Medicină și Medicină Dentară, atât Informatică Medicală și Biostatistică cât și Metodologia Cercetării Știinţifice. Domeniile de cercetare abordate: metode statistice, data mining, metode de decizie multicriteriale cu aplicaţii în endocrinologie și metabolism, fiziologie, chirurgie, transplant, imunologie și microbiologie.  Deţine o licenţă în Matematică specializarea Informatică, un masterat în Bioinformatică și este doctorand în Medicină. A mai lucrat ca programator la o firmă specializată de software și în industrie, a fost responsabil de atelier de tipografie digitală.

Additional Info

 • Grad didactic Șef lucrări
 • Telefon 0374834506
 • Adresă email

Mihaela Iancu (M.Sci., Ph.D.) este în prezent şef de lucrări/lector în cadrul Disciplinei de Informatică Medicală şi Biostatistică a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca şi predă Informatică şi Statistică Medicală şi respectiv Metodologia Cercetării Medicale la secṭia română şi linia franceză. Dintre domeniile sale de interes ştiinṭific se pot enumera:

 • metode avansate de analiză a datelor medicale: modele ANOVA/MANOVA cu design factorial sau mixt, modele liniare generalizate (incluzand regresia liniară multiplă, regresia logistică binomială, multinomială, ordinală, regresie Cox), metode de evaluare a testelor diagnostice;
 • metode de analiză a datelor multidimensionale: analiza de fidelitate, analiza factorială exploratorie (EFA), analiza de cale (path), analiza factorială confirmatorie (CFA), modelare prin ecuaṭii structurale (SEM).

Additional Info

 • Grad didactic Șef lucrări
 • Adresă email

Domenii de interes: Metodologia cercetării științifice medicale, Statistică medicală, Știința informației, Medicină bazată pe evidențe.

Additional Info

 • Grad didactic Asistent
 • Adresă email

Asistent universitar Doctorand Medic rezident Chirurgie

Additional Info

 • Grad didactic Asistent
 • Adresă email

Asistent universitar Doctorand Medic rezident Pediatrie

Additional Info

 • Grad didactic Asistent
 • Adresă email @umfcluj.ro

Asistent universitar

Doctorand

Medic rezident Diabet și Boli de nutriție

Additional Info

 • Grad didactic Asistent
 • Adresă email

Asistent universitar

Doctorand

Medic rezident Radiologie-Imagistică 

Additional Info

 • Grad didactic Asistent
 • Adresă email

Tehnician. Întreţine infrastructura hardware destinată activităţii didactice specifice.

Additional Info

 • Pozitie Tehnician
 • Adresă email @umfcluj.ro

Tehnician. Întreţine infrastructura hardware destinată activităţii didactice specifice.

Additional Info

 • Functie Tehnician