Iancu Mihaela

Mihaela Iancu (M.Sci., Ph.D.) este în prezent şef de lucrări/lector în cadrul Disciplinei de Informatică Medicală şi Biostatistică a Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca şi predă Informatică şi Statistică Medicală şi respectiv Metodologia Cercetării Medicale la secṭia română şi linia franceză. Dintre domeniile sale de interes ştiinṭific se pot enumera:

  • metode avansate de analiză a datelor medicale: modele ANOVA/MANOVA cu design factorial sau mixt, modele liniare generalizate (incluzand regresia liniară multiplă, regresia logistică binomială, multinomială, ordinală, regresie Cox), metode de evaluare a testelor diagnostice;
  • metode de analiză a datelor multidimensionale: analiza de fidelitate, analiza factorială exploratorie (EFA), analiza de cale (path), analiza factorială confirmatorie (CFA), modelare prin ecuaṭii structurale (SEM).

Informations supplémentaires

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Adresă email: