Horaţiu Alexandru Colosi

Medic primar ortodonție și ortopedie dento-facială

Activitate de predare: cursuri și lucrări practice de metodologia cercetării științifice medicale pentru studenţii facultăților de medicină generală și medicină dentară (secţiile română, engleză și franceză), precum și pentru masteranzi și doctoranzi.

Teme de interes în cercetare: anomaliile dento-maxilare, estetica dentară, boli micotice și parazitare, radiații electromagnetice de uz medical, etica cercetării.

Additional Info

  • Grad didactic: Conferenţiar
  • Adresă email: