Leucuţa Daniel-Corneliu

Daniel Leucuța (MD, MSc, PhD) este șef de lucrări la catedra de Informatică Medicală și Biostatistică, unde predă Informatică Medicală și Biostatistică, respectiv Metodologia Cercetării Științifice Medicale la secția română și liniile engleză și franceză. Domeniile de activitate:
- Statistică medicală: teste statistice parametrice/neparametrice (inclusiv teste de permutație, bootstraping), regresii (simple, multiple, lineare, logistice, multinominale, ordinale, Cox, model linear generalizat, Poisson, invers binomiale, modele lineare mixte), analiză de supraviețuire, indicatori statistici medicali, biostatistică în studii de genetică... . Analize în: R envinronment for statistics and graphics (şi R Commander, SciViews, Tinn-R, R Studio), Statistica, SPSS, EpiInfo, Microsoft Excel – Data Analysis. Lucrul cu scripturi în SPSS și R.
- Informatică : programare: PHP, MySQL, HTML, XML, CSS, JavaScript, AJAX, JQuery/UI, R (S), Access, respectiv în trecut: BASIC, Pascal, Delphi, C++, dBASE, FoxBASE, Perl. Operare pe: Mac OS; DOS; Windows 95 - 7; Linux Debian text şi grafic, Linux Ubuntu.
- Metodologia cercetării: cercetarea cantitativă: studii descriptive, analitice (factori de risc, diagnostic (faza I, II, III), terapeutice, chestionare/sondaje), studii calitative (prin tehnica interviului, analiză de text).

Informations supplémentaires

  • Grad didactic: Șef lucrări
  • Telefon: 00 40 264 431697
  • Adresă email: