Bolboacă Sorana Daniela

Sorana D. Bolboacă a absolvit în 1998 Facultatea de Medicină Generală - Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" Cluj-Napoca, Masterul în Informatică Medicală şi Biostatistică în anul 2001 şi a obţinut titlul de doctor în Medicină în anul 2006 realizând stagiul de doctoratură în cadrul Departamentului de Informatică Medicală şi Biostatistică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca.
Sorana D. Bolboacă este în prezent conferențiar în cadrul Disciplinei de Informatică Medicală şi Biostatistică al Universităţii de Medicină şi Farmacie "Iuliu Hațieganu" din Cluj-Napoca şi predă Informatică şi Statistică Medicală şi respectiv Metodologia Cercetării Medicale. Principalele sale interese de cercetare aparţin domeniilor: metode statistice, cu accent pe analiza univariată şi multivariată a fenomenelor medicale, studii de tip diagnostic, analiza asocierilor, metode statistice asociate studiilor genetice, şi intervalele de încredere pentru parametrii statistici; modelarea in silico, cu accent pe exprimarea efectului terapeutic ca funcţie a structurii chimice, farmaceutică; și educaţia, formarea şi evaluarea în statistica medicală.

Informations supplémentaires

  • Grad didactic: Profesor
  • Telefon: 0264-406797 int: 2506
  • Adresă email: